Algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat:

Voorraad
Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel eerder is besteld. U wordt hier direct van op de hoogte gebracht.

Bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst ontvangt u van Kiddyfashion een definitieve bevestiging per e-mail. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendkosten en onze bankgegevens.
Na ontvangst van betaling zullen wij de kleding aan u opsturen. U ontvangt hierover altijd een bevestiging per e-mail.

Levering
Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen wordt het artikel binnen drie werkdagen naar u verzonden. Indien de verzending vertraging oploopt door wat voor redenen dan ook, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Afkoelingsperiode
Binnen 7 dagen na levering heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van reden per aangetekende brief te ontbinden. De aangeleverde zending dient compleet en onbeschadigd en netjes verpakt geretourneerd te worden.
Retouren: worden -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- uitsluitend aanvaard binnen 7 dagen na annulering. Verzendkosten voor het retourneren komen voor eigen rekening. Retouren worden ter dekking van de handelingskosten voor 85 % gecrediteerd. In geval van beschadiging en/of geopende verpakkingen behouden wij ons het recht voor de retourzending te weigeren.

Verzendkosten
Bij de bestelling komen nog verzendkosten volgens het tarief van TPG Post .

Annuleren
Als u een bestelling wilt annuleren, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door, onder vermelding van het bestelnummer.

Reservering artikelen
De bestelde artikelen worden maximaal 7 dagen voor u gereserveerd. Gaat uw betaling wat langer duren, laat het ons weten, dan houden wij daar rekening mee.

Nieuwsbrief
Wordt u toegezonden door Kiddyfashion iedere keer als er een nieuwe grote update is.

Risico van verzending
Kiddyfashion draagt geen risico van beschadiging en/of verlies van artikelen tijdens het transport. De artikelen worden op vakkundige manier ingepakt waardoor beschadiging praktisch onmogelijk is. U kunt, indien u dit risico niet wilt dragen, ervoor kiezen het pakket aangetekend te laten verzenden (eigen kosten).

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kiddyfashion kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Kiddyfashion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailing. Kleuren op een beeldscherm kunnen altijd iets afwijken van de echte kleur van het kledingstuk.

Verkeerde besteling
Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Kiddyfashion hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Privacy
Bij een online-bestelling heeft u een aantal gegevens ingevuld zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Kiddyfashion. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Copyright
Inhoud en structuur van de website van Kiddyfashion zijn door de auteurswet beschermd. De vermenigvuldiging van informatie of gegevens, in het bijzonder de toepassing van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Kiddyfashion. Voor de inhoud van de websites, die door middel van een hyperlink tot stand komen, is Kiddyfashion niet verantwoordelijk.

Slotwoord,

Officieel allemaal he.....?

Wat ik met dit slotwoord wilen zeggen, is dat ik er naar streef, dat de klanten altijd tevreden zijn. Er wordt, bij problemen, altijd naar een goede oplossing gezocht.

Kirsten

created by proximedia info@kiddyfashion.nl
Deze website is gemaakt door Martijn Fransen - Proximedia